wtttOnderzoek naar beweegredenen voor nul-op-de-meter-renovatie onder inwoners van Hoogland
Thiemo Kempers, Wout Joosten, Tom Borkes , Thijs Kok, Saxion Hogeschool Enschede

Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag: ‘Op welke wijze kan 033Energie huiseigenaren van jaren ’70 woningen in de wijk hoogland stimuleren voor de realisatie van een Nul op de Meter renovatie voor 2020?.’ Op basis van interviews en enquêtes binnen de wijk Hoogland wordt er gekeken naar de behoeftes en wensen van de woningeigenaren in Hoogland en maatregelen die misschien interessant zijn voor deze doelgroep.

Interessante punten uit dit onderzoek:
Advies over de aanpak voor het aanbieden van NOM-renovaties in de wijk Hoogland.
Inzicht in de hoogte van de investeringen die bewoners in Hoogland bereid zijn om te doen in hun woning.

 

Bereik de doelgroep!doelgroepenonderzoek
Marleen Spoelstra, Hogeschool Utrecht

Dit onderzoeksrapport kijkt naar de manieren waarop verschillende mensen kunnen worden gemotiveerd om een NOM-woning aan te schaffen. Op basis van diverse interviews met (potentiële) klanten en aanvullende deskresearch wordt er gekeken naar de wensen, behoeftes en belangen van deze partijen en hoe 033Energie of haar Partners hier op in kunnen spelen.

Interessante punten uit dit onderzoek:
Diepte-interviews met diverse klanten met verschillende interesses, behoeftes en wensen omtrent het verduurzamen van hun woning.
Inzicht in effectieve communicatiekanalen en de ‘duurzaamheidsprofielen’ van potentiële klanten in Amersfoort die inzicht geven in de manier waarop deze soort klanten te bereiken zijn.

 

wijken-naar-nomAmersfoortse wijken nul-op-de-meter: een reële kans?
Tim Vlek, Hogeschool Utrecht

Dit onderzoeksrapport geeft antwoord op de vraag: Welke ruimtelijke kansen (en/of bedreigingen) zijn er voor het energieneutraal krijgen van de Amersfoortse wijken Soester kwartier en Bieshaar (Hoogland).

Interessante punten uit dit onderzoek:
Overzicht van mogelijke energietoepassingen die potentie hebben om toegepast te worden in Soesterkwartier en Bieshaar.
Gedetailleerde wijkanalyses van Soesterkwartier en Bieshaar, met de ruimtelijke kansen en passende energietoepassingen.

 

zwolNOM-renovatie bij een grondgebonden jaren ’70 woning 
Martin van Zwol, Hogeschool Utrecht

In dit onderzoeksrapport wordt er gekeken naar gevelelementen voor NOM-renovaties, met name op het gebied van ontwerp en de technische uitvoering hiervan. Het onderzoek kijkt naar diverse straatbeelden, woningtypen en verschillende materialen en hun individuele eigenschappen.

Interessante punten uit dit onderzoek:
Het geeft inzicht in de processtromen rondom het ontwerpen en maken van gevelelementen die gebruikt kunnen worden bij NOM-renovaties voor jaren ’70 woningen.
Het onderzoek kijkt ook naar verschillende woningtypes die vaak voorkomen in de jaren ’70 wijken.

 

wijkaanpakOntwikkeling wijkaanpak voor NOM-renovaties
Robin Degen, Michael Ligtermoet en anderen, Hogeschool Utrecht

In dit rapport wordt er gekeken naar het op grote schaal uitvoeren van NOM-renovaties voor grondgebonden woningen. Het rapport geeft antwoord op de vraag ‘Hoe kunnen de inschrijvende partijen binnen 033Energie middels een integrale samenwerking een algemeen toepasbare wijkaanpak voor Nul op de Meter renovaties ontwikkelen?’ Door middel van een uitgebreide casestudie van een wijk in Eemnes wordt er gekeken naar een integrale wijkaanpak.

Interessante punten uit dit onderzoek:
(Bouwkundige) analyse van de wijk, betrokken woningtypen compleet met bouwtekeningen en detail weergaves van constructie elementen en een morfologisch onderzoek die verder inzicht geeft in de samenstelling en werkzaamheden die per woningtype gedaan moeten worden.
Uitgewerkt stappenplan voor het uitvoeren van de voorgestelde werkzaamheden uit het vorige punt, waarbij zelfs gedacht is aan de bouwplaats inrichting voor de wijk en een planning voor de woningen.
Risico-analyse voor de wijkaanpak waarbij ook aandacht is besteed aan de risico’s van de samenwerking tussen de verschillende partnerpartijen.

 

project-4Project 4 
Tom Middelman, Bas Morsink, Bram Mulder, Sam Soeteman.  Saxion te Enschede

Een onderzoeksrapport naar de wensen en behoeften omtrent duurzaamheid van huiseigenaren met een jaren ’70 woning in de wijk Klaarwater te Soest. Geschreven door vier studenten van Saxion te Enschede.  In het onderzoek wordt gekeken naar de comfort-problemen van de huiseigenaren in Klaarwater en op welke manier 033Energie of haar partners hierop in kunnen springen. Daarnaast wordt gekeken naar de intrinsieke motivatie van de woningeigenaren.

Interessante punten uit dit onderzoek:
Huiseigenaren in de leeftijdsgroep 30-41 hechten meer waarde aan de financiële besparing, terwijl mensen van 55-75 veel meer waarde hechten aan maatschappelijke verantwoordelijkheid en comfort.
45% van de woningeigenaren geeft aan problemen te ondervinden op het gebied van comfort, waarbij isolatie (20%) en tocht (14%) als voornaamste punten worden aangehaald.