Op uitnodiging van 033Energie, de gemeente Amersfoort en de Economic Board Utrecht deden de wethouders van verschillende Utrechtse gemeenten mee aan een kennisexcursie Nul-op-de-Meter in Amersfoort. Wethouder Menno Tigelaar opende de bijeenkomst in het Centrum voor Duurzaam Renoveren.

Pauline Sparenburg, adviseur Milieubeleid van de gemeente Amersfoort, hield een korte presentatie het Europese NeZeR project. NeZeR staat voor Near Zero Energy Renovation. In heel Europa werken overheden in samenwerking met het bedrijfsleven aan de ontwikkeling van energiebesparende renovatieconcepten. Hoewel de omstandigheden kunnen verschillen blijken er ook overeenkomsten te zijn. Enkele conclusies uit het NeZeR project:
– Technisch zijn er geen belemmeringen;
– Financiering is een bottleneck, maar biedt ook kansen;
– Deel kennis en ervaring tussen bouwers en woningeigenaren.

Ton van Mil van de Economic Board Utrecht (EBU) legde kort maar krachtig uit waarom de benadering van 033Energie werkt en wat andere gemeenten hier aan kunnen hebben.

Herman Schotman, projectleider van 033Energie schetste vervolgens de ontwikkelingen en resultaten van 033Energie:
– Tien nul-op-de-meter renovatieconcepten;
– Beproefde marketing- en communicatietrajecten;
– Meerdere adviesproducten;
– No-regretmaatregelen;
– Complete nul-op-de-meterrenovaties.

Daarna stapten de wethouders in de bus naar de jaren ’30-modelwoning in de Hunzestraat. Waar de bewoonster enthousiast over de renovatie van haar woning vertelde. Jan Costa, directeur van Bloemendal Bouw, en architect Dieter Dettling vulden haar verhaal aan met technische informatie. De middag werd afgesloten met een netwerkborrel.