Nog geen 19 miljoen euro is er aangevraagd via de subsidieregeling ISDE, terwijl er dit jaar toch 70 miljoen euro beschikbaar is. Warmtepompen zijn populair.

ISDE staat voor investeringssubsidie duurzame energie en is in het leven geroepen voor subsidie op warmtepompen, zonneboilers, biomassaketels en pelletkachels. De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor warmtepompen ligt deze tussen de 500 en 2.500 euro.

Warmtepompen meest opgevoerd
Warmtepompen zijn vooralsnog het meest opgevoerd voor subsidie. De pot is echter nog lang niet leeg. De ISDE is een zogeheten aanschafsubsidie, waarbij een deel van het aankoopbedrag wordt vergoed. Dat is anders dan bijvoorbeeld de SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) , waar een vergoeding per geproduceerde kWh wordt betaald.

Particulieren
Tot half juli zijn er 6.865 aanvragen gedaan voor de ISDE. Particulieren doen de meeste aanvragen, maar zakelijke aanvragers vragen vaak subsidie aan voor meer apparaten. Daarmee is de verdeling voor wat betreft het aantal apparaten ongeveer gelijk verdeeld over zakelijke aanvragers (4763) en particulieren (5975).

Stookseizoen
Bijna de helft van de particuliere aanvragen en ongeveer driekwart van de zakelijke aanvragen betreft een warmtepomp. Bij particulieren zijn ook pelletkachels vrij populair, maar weer niet bij bedrijven. De regeling blijft tot en met 2020 bestaan. Te verwachten is dat de interesse voor de regeling richting het stookseizoen weer zal aantrekken.

Voorwaarden
Een warmtepomp komt in aanmerking voor subsidie als deze voldoet aan de volgende voorwaarden: de warmtepomp is onderdeel van een verwarmingstoestel, het verwarmingstoestel is uitgerust met een:

lucht-waterwarmtepomp;
grond-waterwarmtepomp;
water-waterwarmtepomp;
hybride waterwarmtepomp of
warmtepompboiler.

Lucht-luchtwarmtepompen zijn uitgesloten. Verder heeft het ruimteverwarmingstoestel een vermogen van ten hoogste 70 kW.

Bron: Gawalo