Algemeen
Algemeen Eigenaren van zonnepanelen zijn BTW ondernemer indien er geregeld een prestatie in het economische verkeer wordt verricht tegen een vergoeding. Er wordt door de eigenaar geregeld energie aan een energiemaatschappij geleverd. Voor de geleverde energie wordt aan de eigenaar een vergoeding gegeven (al dan niet als ‘korting’). De eigenaar is daarom ondernemer voor de BTW voor wat betreft de zonnepanelen. De BTW op de investeringsgoederen (de zonnepanelen) kan daarom worden teruggevraagd. Op de geleverde energie dient in principe BTW afgedragen te worden.

De Vereniging van Eigenaren versus particulier
Bovenstaande regels gelden in principe ook voor een VvE. De VvE wordt ondernemer voor de BTW en kan de BTW over de aankoop van de zonnepanelen terug vragen. De VvE dient ook over de opgewekte energie BTW af te dragen. Er is echter een verschil in behandeling tussen een VvE en een particulier voor wat betreft de Kleine Ondernemersregeling.

De Kleine ondernemersregeling (KOR) niet van toepassing
Indien van de KOR gebruik gemaakt kan worden hoeft de eigenaar van zonnepanelen geen BTW af te dragen over de opgewekte energie, indien de af te dragen BTW minder is dan € 1.345. Deze regeling is echter alleen toegankelijk voor natuurlijk personen en niet voor rechtspersonen. Voor de BTW wordt een particulier gezien als een natuurlijk persoon en een VvE als een rechtspersoon. Een VvE kan daarom geen gebruik maken van de KOR. Dit betekent dat een VvE de BTW over de opgewekte energie af dient te dragen zolang de zonnepanelen energie opwekken en de energie (deels) aan een energiemaatschappij worden geleverd.

Dit betekent dus ook dat een VvE elk kwartaal aangifte Omzetbelasting zal moeten blijven doen. Er bestaat de mogelijkheid om de Belastingdienst te verzoeken dat elk jaar de aangifte gedaan moet worden. Dan dient elke januari over het voorgaand jaar aangifte gedaan te worden.

Kan er voor gekozen worden om de BTW niet terug te vragen?
Er bestaat geen ontheffing voor rechtspersonen zoals een VvE. Daarom is de VvE verplicht om zich bij de Belastingdienst als ondernemer voor de BTW te laten registreren.

Over hoeveel energie dient BTW afgedragen te worden?
Alle BTW op de aanschaf en montage kan teruggevraagd worden. Daarom dient ook BTW over alle opgewekte energie afgedragen te worden. Een deel van de energie wordt geleverd aan het energienet en een deel van de energie wordt zelf verbruikt. Voor het deel wat aan het energienet wordt geleverd wordt gezien als een levering aan derden. Voor het deel dat zelf wordt verbruikt wordt gezien als een levering ‘aan jezelf’. Beide leveringen zijn belast met BTW en daarom dient over de gehele opbrengst BTW afgedragen te worden.

Over welk bedrag dient BTW afgedragen te worden?
Er dient over de vergoeding BTW afgedragen te worden. Er zal dus onderzocht dienen te worden wat de vergoeding is. In de praktijk is het echter lastig te achterhalen welk bedrag er wordt vergoed voor de geleverde energie. Met name wanneer de aan de energiemaatschappij geleverde energie wordt gesaldeerd. Bovendien zit in de energieprijs van de energiemaatschappij ook Energiebelasting. Voor wat betreft de levering aan een energiemaatschappij wordt aangenomen dat het om de prijs inclusief Energiebelasting gaat. Dat is ook wat een energiemaatschappij in mindering brengt op de energienota. Voor wat betreft de energie die zelf wordt verbruikt wordt aangenomen dat het om de prijs exclusief Energiebelasting gaat. Dat is namelijk wat de marktprijs van energie is. Dit laatste kan door de Belastingdienst anders worden gezien, er is nog geen duidelijkheid over. Door de Belastingdienst is aangegeven dat ongeveer 1/3 van de opgewekte energie direct zelf verbruikt wordt. Zijn er manieren om wel BTW terug te vragen maar niet hoeft te betalen? Ja, er zijn voor zover wij thans weten twee manieren. De eerste is om gebruik te maken van een volgsysteem waaruit blijkt hoeveel energie elke zonnepaneel opwekt, welk deel aan een bewoner kan worden toegerekend. Iedere bewoner kan dan zelfstandig de BTW terug vragen en vervolgens bij de Belastingdienst verzoeken om een ontheffing. De tweede is dat de VvE een Commanditaire Vennootschap opricht die de zonnepanelen koopt. De leden van de CV zijn ook de leden van de VvE. Deze opzet is echter administratief bewerkelijk en daarom duurder.

mr. R.B.P. (Romano) Hagen | Fiscaal jurist
Bron: De Centrale BTW-teruggave