Veel Nederlanders hebben gezondheidsklachten door teveel vocht en onvoldoende frisse lucht in hun woning. Ze voelen zich vaak moe en lusteloos en hebben regelmatig last van keel en neus. Dit blijkt uit een Europees onderzoek van de Duitse Humboldt Universiteit in opdracht van de Velux Groep.

De Healthy Homes Barometer is een bewonersonderzoek onder 14.000 Europeanen naar de gezondheidseffecten van het binnenklimaat van woningen. Uit het onderzoek blijkt dat 27 procent van alle Nederlanders zijn/haar eigen gezondheid ‘ondergemiddeld’ beschouwt. Daarnaast heeft 49 procent last van verminderde energie en lusteloosheid. Ook heeft 66 procent van de Nederlanders regelmatig last van een zere keel of loopneus.

Slecht binnenklimaat 
Volgens de onderzoekers zijn deze klachten mede te wijten aan een slecht binnenklimaat van woningen en gebouwen. Ze worden veroorzaakt door onvoldoende natuurlijke ventilatie en te weinig natuurlijk daglicht. Bewoners van huizen met een slecht binnenklimaat hebben meer last van gezondheidsproblemen zoals concentratiestoornissen, griepverschijnselen en vermoeidheid.

Vijf factoren
Om het binnenklimaat van woningen te verbeteren, moet volgens de onderzoekers gelet worden op vijf factoren: goede slaapomstandigheden, voldoende natuurlijk licht, frisse lucht, comfortabele binnentemperatuur en een gezonde vochtigheidsgraad. In Nederland is vooral vocht (22 procent) en onvoldoende frisse lucht (24 procent) een probleem. Dat zorgt er mede voor dat 66 procent van alle Nederlanders geen goede slaapomstandigheden heeft.

Aanpassen bouwregelgeving
Volgens Michel Sombroek, algemeen directeur van Velux Nederland, moet de bouwregelgeving worden aangepast om gebouwen en woningen gezonder en leefbaarder te maken. “De komende decennia moet een groot aantal woningen en gebouwen worden verduurzaamd om de uitstoot van CO2 te verminderen. Bestaande bouwregelgeving is daarom vooral gericht op energiebesparing en daarbij zijn maatregelen voor een gezond en comfortabel binnenklimaat ondergeschikt.” Hij pleit voor een integrale aanpak waarbij woningen en gebouwen zowel energiezuinig, milieuvriendelijk als gezond en comfortabel worden gemaakt.

Healthy Buildings Day
De resultaten van de Healthy Homes Barometer 2016 zijn gepresenteerd tijdens de Healthy Buildings Day in Brussel. Dit is een internationaal congres georganiseerd door de Velux Groep voor beleidsmakers, politici, wetenschappers en industrie. Hier wordt onder meer besproken hoe het thema ‘gezond binnenklimaat in gebouwen’ hoger op de politieke en maatschappelijke agenda kan komen.

Bron: bimmedia.nl