De Subsidie Energiebesparing Eigen Huis loopt zo hard dat de subsidiepot voor eigenaar-bewoners naar verwachting binnen enkele weken leeg zal zijn. Op 15 maart is het subsidieplafond opgehoogd met 8 miljoen euro en is er in totaal 43,8 miljoen beschikbaar voor eigenaar-bewoners. Die 8 miljoen euro was eigenlijk gereserveerd voor eigenaar-bewoners in 2018.

 RVO.nl heeft extra capaciteit ingezet om de aanvragen te verwerken en hoopt zo aanvragers snel duidelijkheid te verschaffen over hun aanvraag. Op de website van RVO staat het actuele overzicht  hoeveel subsidie er op dit moment aangevraagd is.

Voor Verenigingen van Eigenaren blijft het budget van 6 miljoen euro ongewijzigd. Het subsidieplafond voor VvE’s zal naar verwachting pas in de loop van 2018 worden bereikt. De subsidieregeling voor VvE’s loopt tot 31 december 2018.

 In totaal is er voor de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis 60 miljoen euro beschikbaar tot 31 december 2018. Dit bedrag blijft ongewijzigd. Het resterende budget (ongeveer 10 miljoen euro) is gereserveerd voor VvE’s in 2018.

Wijziging subsidiebedragen
Een aantal subsidiebedragen is per 1 maart 2017 omlaag gegaan. Aanleiding hiervoor was dat de maximale subsidiebedragen op een aantal energiebesparende maatregelen (onder andere gevel- en dakisolatie) in de praktijk hoger uitvielen dan de beoogde 20% van de investeringen. Deze bedragen zijn naar beneden bijgesteld zodat ze beter passen bij de oorspronkelijke doelstelling.

Extra subsidiemogelijkheden
De subsidiemogelijkheden zijn verruimd: naast dakisolatie is nu ook onder meer subsidie mogelijk voor isolatie van een bestaande zolder- of vlieringvloer.