Bestuurdersbijeenkomst
Het besturen van een VvE vraagt de nodige juridische, financiële en bouwkundige kennis. De VvE-bestuurdersbijeenkomsten op 1 mei (Hilversum) en 6 juni (Amersfoort) boden de aanwezigen gelegenheid ervaringen uit te wisselen en kennis op te doen. De belangstelling voor deze cursusdagen was groot. Daarom organiseren we samen met VvE Belang in september een extra cursusdag. Aanmelden kan via VvE Belang.

Woensdag 13 september 2017 – Raadhuis, Dudokplein, Hilversum

Meer informatie en programma

Tijd: 10.00 – 16.00 uur. Voor een lunch wordt gezorgd en de bijeenkomst is gratis.