De motie die door Tweede Kamerleden Jan Vos (PvdA) en Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) is ingediend voor het behoud van de salderingsregeling tot ten minste 2023, is aangenomen. Vos en Van Tongeren willen de burgers gedurende de periode van het Energieakkoord investeringszekerheid bieden.

De motie werd ingediend tijdens het Algemeen Overleg Economische Zaken op 9 december. Onder andere VVD, PvdA, SP, CDA GroenLinks en D66 stemden voor. De PVV stemde logischerwijs tegen omdat de partij tegen subsidies voor energie is. Op dit moment is het nog niet duidelijk of de salderingsregeling behouden wordt. Minister Henk Kamp van Economische Zaken is in oktober begonnen met de evaluatie en zegt dat het evaluatierapport nog voor het kerstreces bij de Tweede Kamer ligt. ‘Op basis van de uitkomsten van de evaluatie bekijkt het kabinet de regeling in de bredere context van de stimulering van zonne-energie en de gewenste groei van decentrale hernieuwbare energieproductie, om daarmee tot een integrale afweging te komen. meer

Benieuwd of uw dak geschikt is voor zonnepanelen? Doe de Quickscan op deze site.

Of maak een afspraak voor een gratis advies: