Gemeente Eemnes zet als eerste Nederlandse gemeente baatbelasting in als gunstig financieringsinstrument voor het verduurzamen van een particuliere woning. De proef start met maximaal 10 particuliere woningen. De voorwaarden worden nog vastgesteld.

De mogelijkheid om baatbelasting in te zetten is recent onderzocht door de Erasmus Universiteit, in opdracht van gemeente Laren. De uitkomsten tonen aan dat, onder bepaalde voorwaarden, het inzetten van baatbelasting een mogelijkheid is om verduurzaming van een woning te realiseren. Daarbij werd geadviseerd om een kleinschalige proef te doen.

Oplossing voor financiële drempels bij particulieren

De gemeente Eemnes vindt verduurzaming van woningen in de gemeente belangrijk. Het inzetten van de baatbelasting als financieringsinstrument kan voor particuliere huizenbezitters een financiële uitkomst zijn om hun woning te kunnen verduurzamen. Vooral het verduurzamen van een woning die voor 1995 is gebouwd, is een kostbare ingreep. Want naast het verduurzamen van de technische installaties, zoals het aanbrengen van een warmtepomp, is vaak verdere isolatie nodig. De investeringen hiervoor kunnen flink oplopen. Een belangrijke reden om het verduurzamen van het huis uit te stellen of deels uit te voeren.

Wat is de baatbelasting?

Baatbelasting wordt vanouds ingezet wanneer een eigenaar meer baat heeft bij een aangebrachte voorziening door de gemeente, bijvoorbeeld bij de aanleg van riolering in een buitengebied. Via de baatbelasting kan de gemeente de eigenaar de kosten voor deze aangelegde voorziening laten terugbetalen omdat de eigenaar als enige gebaat is bij de aanleg ervan. Nieuw is dat de baatbelasting nu wordt toegepast voor een gebouw-gebonden voorziening: de particuliere woning. De gemeente kan de investeringskosten van het verduurzamen van een particuliere woning via baatbelasting onder bepaalde voorwaarden mogelijk maken. De basisvoorwaarde is dat de baatbelasting in dit geval op verzoek van de woningeigenaar wordt opgelegd; het is dus vrijwillig. De lening is en blijft verbonden aan het gebouw, bij verkoop van de woning gaat de lening over naar de nieuwe eigenaar van de woning.

Proef met 10 woningen

De proef start met maximaal 10 particuliere woningen. De voorwaarden voor het verkrijgen van de lening en het juist kunnen inzetten van de baatbelasting worden nog vastgesteld. De afgelopen jaren werkten wethouders van gemeente Eemnes en Laren, met de portefeuilles financiën en duurzaamheid, nauw samen in het vinden van voorfinanciering voor particulieren die hun woningen willen verduurzamen. Wethouder Sven Lankreijer: “We maken het hiermee voor inwoners van Eemnes mogelijk om de verduurzamingsstappen die zij willen maken ook betaalbaar te houden.”