Rabobank
Bij de Rabobank zien we geld als een middel. Een middel dat de ambities van onze klanten kan verwezenlijken. Of het nu gaat om een hypotheek voor een eigen woning, een spaarrekening als appeltje voor de dorst of de financiering van een duurzaam kantoorgebouw; de klant staat bij ons centraal. En we verliezen daarbij de gevolgen voor het milieu en de maatschappij niet uit het oog. Sterker nog, maatschappelijk verantwoord ondernemen is de toetssteen voor al ons doen en laten. Niet voor niets behoren we al jarenlang tot de wereldtop van meest duurzame banken. Want bij de Rabobank zien we geld als middel, niet als doel. Samenwerken aan een duurzame toekomst. Dat is de gedachte. Dat is het idee.

Hogeschool Utrecht
Het lectoraat Vernieuwend Vastgoedbeheer verbindt praktijk, onderzoek en onderwijs en richt zich in het bijzonder op het stimuleren en evalueren van nieuwe vormen van samenwerking bij beheer en herontwikkeling van woningen.Wij leveren studenten die afstudeeronderzoek verrichten bij 033Energie en evalueren de gevolgde aanpak, zodat de ervaringen ook voor anderen beschikbaar zijn.
 • ABM Belbouw
  ABM-Belbouw is sinds haar oprichting in 1917 gevestigd in Amersfoort. ABM-Belbouw is een bouwbedrijf dat nieuwbouw-, verbouw en renovatieprojecten uitvoert.Voor het verbouwen en duurzamer maken van uw woning hebben wij flexibele en nauwkeurige vakmensen in dienst. Vakmensen, die goed kunnen passen en meten, goed kunnen meedenken en ook goed snappen dat ze bij u thuis of bij uw moeder aan het werk zijn. We snappen dat we ons werk netjes, schoon en zo geruisloos mogelijk moeten uitvoeren.

  We streven naar een duurzamere samenleving. De doelstellingen van 033-Energie passen goed bij deze wens. ABM-Belbouw zet zich binnen 033-Energie in met voorlichting en uitvoering. ABM-Belbouw kan particulieren helpen bij het realiseren van het totale concept van het verduurzamen van de woning, maar ook bij specifieke zaken, zoals bijvoorbeeld isoleren.

 • Energieambassade
  Energieambassade – van energiebesparing naar duurzame buurt.De energieambassade zet zich met idealisme en enthousiasme in voor het samen verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Dit gebeurd middels een unieke bottom-up aanpak, waarbij actieve burgers het voortouw nemen in een straat of buurt voor het collectief aanschaffen van energiebesparende maatregelen of het gebruiken van zonne-energie.

  De energieambassade initieert, faciliteert en begeleidt deze burgerinitiatieven. Bewoners kunnen bijvoorbeeld een training krijgen tot straatambassadeur, waarna ze zelfstandig te werk kunnen gaan in hun buurt.

  De ervaring leert dat buren elkaar na dit gemeenschapsproject actiever opzoeken om zich ook op andere gebieden gezamenlijk sterk maken (auto’s delen, verbouwingen regelen, moestuin aanleggen,…). In die zien zorgt samen energie besparen niet alleen voor een lagere energierekening en CO2 reductie, maar ook voor meer sociale samenhang in de wijk: samen energie besparen is leuk!

 • Ariver.Marketing
  Ariver.Marketing
 • DE Partner
  DE Partner staat voor Duurzame Energie Partner, een sterke krachtenbundeling van ervaren, deskundige bedrijven.Samen hebben we alles in huis om te komen tot succesvolle, duurzame energiebesparing. Want dat is onze missie: het terugdringen van energieverbruik en het bevorderen van duurzame energie. DE Partner biedt u een uniek totaalpakket van advies, metingen en bouw tot installatie, energiemanagement en financiering. Wij nemen onze opdrachtgevers werk uit handen.

  Binnen 033Energie zijn wij met name de partij voor PV-installaties (zonnepanelen).

 • Perfekt Keur
  Perfectkeur BV is een onafhankelijk, zelfstandig, bouwtechnisch adviesbureau. Als landelijk opererende organisatie specialist op het gebied van woninginspecties.Wij verzorgen bouwkundige keuringen, aankoop- en verkoopkeuringen, opleveringen, vooropname, energielabels, energieprestatieadviezen voor woningen of bedrijfsgebouwen en onderhoudsplanningen voor school, gebouw, kerk of Vereniging van Eigenaren.

  Binnen 033Energie analyseren wij woningen bouwkundig en installatietechnisch om bewoners vooraf een inzicht te geven in besparingsmogelijkheden die een woning biedt. Tevens verzorgen wij energieprestatieadviezen en energielabels en onderzoeken we de woningen op warmte verlies door middel van thermografische opnames.

 • Bouwbedrijf A. Huurdeman B.V.
  Bouwbedrijf A. Huurdeman B.V. is een bedrijf waarin vakmanschap en kwaliteit door de jaren heen steeds voorop zijn blijven staan, nu alweer ruim 70 jaar.U kunt bij ons terecht op het gebied van nieuwbouw, verbouw en renovatie van woningen, scholen en kantoren. Verder doen wij onderzoek naar energetische renovatieconcepten voor scholen en ondernemers.

  Onze inbreng in 033Energie bestaat onder andere uit: onderzoeken van uw woning op energielekkages, het isoleren van uw woning (bijv. vloeren, wanden en daken). Via onze partners, kunnen wij glas vervangen en energiezuinige installaties aanbrengen (zoals zonnepanelen, zonneboilers en nieuwe cv-ketels)

 • Dieter Detting | de duurzame architect
  dd-architect – de duurzame architect – is een passiefhuis-expert gespecialiseerd in bio-ecologische nieuwbouw en renovatie.Voor dd-architect staan twee uitgangsprincipes centraal:
  a. de mij toevertrouwde opgave met een zo min mogelijke footprint te willen realiseren en
  b. streef ik ernaar een maximaal gezond binnenklimaat en comfort te bereiken.
  Deze twee deelaspecten  vormen voor mij de basis wat als bio-ecologisch bouwen word beschouwd.
  Dus rekening houden met de draagkracht van de aarde  wat betreft ruimte, energie, water en materiaalkeuze (eco/milieu) aan de een kant en aan de andere kant het gezondheidsaspect en het binnenklimaat (bio/welzijn) tot aan een optimum voor de gebruiker te realiseren.

  Dieter Dettling | de duurzame architect | 033-4622272 / 06-49137212 | www.dd-architect.nl | info@dd-architect.nl