Ten behoeve van voorraad en installaties komt er een nieuwe kelder onder het achterste deel van het pand.

Februari 2017
De kelder wordt gestort in het pand. De graafmachine, die ervoor moet zorgen dat de kelder een verdieping lager komt te staan, zit al in de kelderbak.

Maart 2017
De kelder zakt de grond in op zijn positie.