Voor de start van de restauratie was in het pand VOLP gehuisvest – een winkel voor kunstenaarsbenodigdheden. De eigenaren woonden boven de winkel. Verder weten wij alleen dat in de jaren ’60 een houtbewerkingsbedrijf/bouwbedrijf hier gehuisvest is geweest.

Oktober 2015 – januari 2016
Op zoek naar een nieuwe huurder en functie zochten wij iemand die enthousiast werd van een energieneutraal monument, iemand die met het interieur en de apparatuur hierop aan wil sluiten.

Uiteindelijk is gekozen voor een horecaconcept.

De uitdagingen die dit op energie- en comfortgebied met zich meebrengt zijn:

  • Veel vochtproductie in het pand door koken
  • Veel piekbelastingen waarop je snel moet kunnen anticiperen
  • Zomercomfort – hoe koelen?
  • Energievraag is hoger en het ruimtebeslag voor installaties is groter dan bij een woonfunctie