Begin december nam het kabinet stilletjes een historisch besluit dat later werd gepresenteerd in de ‘Energieagenda’. Resultaat: de verplichting om huizen aan te sluiten op het aardgasnetwerk wordt geschrapt uit de wet. Dit is het begin van het einde van het aardgastijdperk, dat Nederland warmte, comfort en rijkdom bracht.

Restwarmte uit de industrie, verwarming uit zonlicht en -warmte en aardwarmte gaan de komende decennia het aardgas gaan vervangen.

Wil je snel weten hoe je in jouw woning energie kunt besparen? Doe deze quickscan en krijg binnen enkele minuten helder inzicht. 033Energie heeft nu al oplossingen voor het gasloze tijdperk.

Goudmijn

We schrijven 22 juli 1959 als de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) bij boer Boon in het Groningse Kolham, gemeente Slochteren, een aardgasbel aanboort. Het blijkt het op dat moment grootste aardgasveld ter wereld en het wordt een goudmijn die Nederland inmiddels ruim 265 miljard euro heeft opgeleverd.

Het gas heeft bijgedragen aan de mogelijkheid om de Deltawerken aan te leggen, het zorgde voor goedkope energie voor de Nederlandse industrie en in de jaren 60 werd in rap tempo heel Nederland op het aardgasnetwerk aangesloten. Kortom: het gas heeft een grote invloed gehad op het economische herstel van het naoorlogse Nederland.

Wie denkt dat het kabinetsbesluit leidt tot tranen op het hoofdkantoor van de Gasunie in Groningen vergist zich. “Wij stellen ons ten dienste van de energietransitie”, zegt Chris Glerum van de Gasunie. “Het is logisch dat dit gebeurt voor een klimaatbestendige toekomst. Je zal zien dat er de komende jaren steeds vaker alternatieven voor gas zoals restwarmte en geothermie gebruikt gaan worden.” Lees het hele artikel op de site van de NOS.