Eurowoningen Duurzaam wil wijk collectief renoveren via nieuwe gebouwgebonden financieringsmogelijkheid

Tijdens de informatieavonden over Het Nieuwe Wonen in oktober vorig jaar zijn een flink aantal bewoners uit de wijk Eurowoningen geïnspireerd. Wat zijn nu werkelijk de mogelijkheden? Hoe kan het collectief gerealiseerd worden? En ook zeker wat kan wel/niet met het uiterlijk van de woningen worden gedaan?

Werkgroep Eurowoningen Duurzaam aan de slag
Uit de groep van geïnteresseerde bewoners is een werkgroep ontstaan, Eurowoningen Duurzaam, en zijn in samenwerking met Energieloket IkWilWatt de plannen verder uitgewerkt. Alle bewoners zijn afgelopen week geïnformeerd over het collectief duurzaam renoveren met gebouwgebonden financiering.

VNG Regio Eemland wil Eemland Energie Fonds oprichten
Het Nieuwe Wonen kan in één keer uitgevoerd worden met financiering via het Eemland Energie Fonds. Op dit moment wordt door projectleider René Pie, in samenwerking met de gemeenten van VNG Regio Eemland, waaronder ook Leusden valt, gewerkt aan het oprichten van dit fonds. Met financiering van Het Nieuwe Wonen, met een looptijd van 30 jaar, kunnen woningeigenaren, verbonden in een VvE, de verduurzaming van de woningen realiseren. Zonder dat woningeigenaren zich druk hoeven te maken over hoe lang men er nog wil blijven wonen. De renovatie en financiering is gekoppeld aan de woning.

Betaalbaar en haalbaar voor elke eurowoning
De werkgroep Eurowoningen Duurzaam wil binnen de wijk het collectief duurzaam renoveren realiseren. Ze willen de woningen comfortabel en energiezuinig maken en hierbij de mogelijkheid creëren dat dit voor elke woningeigenaar financieel realiseerbaar is. Het Eemland Energie Fonds kan dit mogelijk maken voor de wijk.

De werkgroep wil graag op korte termijn met de bewoners, die de intentie hebben deel te nemen, maatwerkadviezen per woningen realiseren en de plannen verder uit werken.

Laat je inspireren: download hier de Krant Eurowoningen Duurzaam