Helemaal happy in je duurzame huis. Dat is het doel van de stichting Happy Balance. We willen de bestaande woningvoorraad in Nederland sneller verduurzamen met een vernieuwende integrale aanpak. Niet door het ‘stapelen’ van losse maatregelen, maar door steeds een ideale mix te maken van groene energie, comfort, gezond leven en financiële oplossingen. Want het resultaat is pas goed als alle ingrediënten met elkaar in balans zijn.

Happy Balance is een kennis- en innovatieplatform. We doen onderzoek en bedenken nieuwe oplossingen op het gebied van duurzaam wonen. Zo ontwikkelen we ‘recepten’ voor de beste aanpak van grootschalige verduurzamingsprojecten. Uitvoerende aannemers kunnen deze recepten gebruiken. We leiden aannemers op en staan hen bij tijdens de uitvoering.

Happy Balance is in een april 2016 opgerichte zelfstandige en onafhankelijke organisatie. Onze primaire maatschappelijke insteek was vooral verduurzaming. Maar de scope van Happy Balance is inmiddels een stuk breder. Ook gezondheid, verzorging, veiligheid, levensloopbestendigheid en financieringsconstructies zijn belangrijke werkterreinen. De integratie van deze domeinen is het uitgangspunt in onze innovaties en aanpak. Meer informatie:  www.stichtinghappybalance.nl