Bloemendal Bouw is als lid van het bouwteam betrokken bij het project Hamershof. Directeur Jan Costa geeft een eerste reactie op het nieuws dat de financiering voor de nul-op-de-meter-renovatie nu rond is.  

Hoelang zijn julle  al met dit project bezig?

Jan Costa: “ In 2014 hebben wij voor de VvE Hamershof een plan van aanpak gemaakt en tevens een voorstel om energetisch te renoveren. Het toenmalige bestuur heeft dat in eerste instantie plan naast zich neergelegd. Vorig jaar kwam de VvE met de vraag hoe het structureel onderhoud gefinancierd zou kunnen worden. Met hulp van financieel experts zijn wij daarmee aan het werk gegaan. Het plan leek toen rond te kunnen komen, maar uiteindelijk lukte het niet.”

Het project hing daardoor aan een zijden draadje. Wat heeft nu de doorslag gegeven?

“De mogelijk tot financiering van een VvE over een termijn van  30 jaar met als uitgangspunt een nul-op-de-meterrenovatie, waardoor de  energienota naar nul gaat is nieuw. De bestaande regeling gaat niet verder dan 15 jaar. Financiering over dertig jaar is nodig om financiering op basis van de energienota mogelijk te maken.  Hamershof heeft tevens veel achterstallig onderhoud, en de gemeente is bezig met het vernieuwen van het gedateerde centrumplan (De VvE Hamershof omvat de woningen in het gelijknamige  winkelcentrum in Leusden, red.) Vanuit de gemeente was slopen geen voor de hand liggende optie.

Kortom dit moest gefinancierd worden. Gelukkig hebben de EBU, de provincie Utrecht en het bouwteam onder leiding van René Pie er hard aan getrokken om dit mogelijk te maken. De Gemeente Leusden haakte aan, omdat de provincie ook meedoet.”

Hoe uniek is dit project in de regio en in Nederland?

“Voor zover ik het kan overzien is het uniek dat de provincie en de gemeente garant staan voor de financiering. De volgende stap zou het in het leven roepen van een nationaal fonds kunnen zijn voor de garantiedekking van financiers. Als dat lukt, volgen er snel vele renovatieprojecten. Dit past bij de duurzaamheidsambities van de huidige regering.”