Amersfoort telt meer dan 600 monumenten waarvan ongeveer de helft zich in de binnenstad bevindt. Om te achterhalen welke woonwens bij binnenstadbewoners op nummer één staat is de online enquête ‘Prettig en Duurzaam wonen in de Binnenstad’ uitgezet. De vragen zijn samengesteld door 033Energie in samenwerking met het bestuur van het Binnenstad Bewoners Netwerk en Monumentenzorg Amersfoort. De oproep stond in het BBN-blaadje dat huis-aan-huis is verspreid. Tevens is er op facebook aandacht aan besteed.

Resultaten najaar 2016

De enquête is door 70 respondenten ingevuld. Een van de meest opmerkelijke uitkomsten is, dat 80% energiebesparing belangrijk vindt voor het milieu – terwijl in het algemeen vaak op ‘terugverdientijd’ en ‘comfort’ wordt ingezet. En als men dan vraagt naar de energiebesparende maatregelen die mensen graag zouden willen treffen, staan zonnepanelen met stip op nummer 1 (70% van de respondenten). Op nummer twee staan het optimaal inregelen van de CV-ketel en het verder na-isoleren van vloer, muur, dak of glas.

Download hier de complete samenvatting van de enquête.

Werkgroep zonnepanelen voor de binnenstad

Omdat zonnepanelen in het beschermde stadsgezicht en bij monumenten vanuit de gemeente niet zomaar geplaatst mogen worden maar de belangstelling ervoor groot is, is inmiddels een werkgroep ‘zonnepanelen voor de binnenstad’ ontstaan. Binnen deze werkgroep onderzoeken bewoners welke mogelijkheden er zijn om gemeenschappelijk zonnepanelen te leggen op een groot plat dak – het liefst in de binnenstad. Daarnaast worden de mogelijkheden in kaart gebracht voor het individueel plaatsen van zonnepanelen op woningen met platte daken en bijgebouwen. Wilt u hierbij aansluiten? Stuur dan een e-mail naar Godfried Reuser: greuser33@gmail.com.