Een huis zonder aardgas dat wordt verwarmd door restwarmte van een fabriek, elektriciteit of geothermie. Nieuwe auto’s die alleen nog op elektriciteit of waterstof rijden en niet langer op benzine of diesel. Nog veel meer windmolenparken op de Noordzee, die moeten leiden tot het sluiten van alle kolen- en gascentrales. Het is de – nabije – toekomst die het kabinet vandaag schetst in zijn ‘Energieagenda’.
Industriële revolutie

Het kabinet maakte al afspraken met onder meer het bedrijfsleven voor de energiebesparing tot 2023 in het Energieakkoord. De vandaag gepresenteerde plannen zijn voor de periode hierna, tot 2050.

Volgens de door Nederland ondertekende afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs mag er in 2050 nauwelijks nog CO2 worden uitgestoten. Dat lijkt ver weg, maar bijna helemaal afscheid nemen van fossiele brandstoffen in ruim dertig jaar vergt een nieuwe industriële revolutie. Zonder aanvullend beleid zal de CO2-uitstoot als gevolg van economische groei zelfs toenemen.

Bron: NOS