Foto: Ben Roos Dakbedekking

Na het zo veel mogelijk beperken van het energieverbruik voor verwarming en tapwater blijft er altijd nog stroom nodig voor apparatuur, verlichting en ventilatie. Welke mogelijkheden heb je om duurzame energie op te wekken in en monument?

Januari 2016
De raad van Amersfoort heeft op advies van monumentenzorg besloten dat er op schuine daken van monumenten in de binnenstad geen zonnepanelen geplaatst mogen worden. Voor platte daken moet een vergunning worden aangevraagd. Wij hebben alleen schuine daken behalve het dak van de nieuw te bouwen serre.

Juni 2016
De spelregels voor het plaatsen van zonnepanelen in de binnenstad en het Bergkwartier zijn in een brochure van de gemeente Amersfoort gepubliceerd. De brochure Duurzaam Erfgoed kunt u hier downloaden.

Gemeente Amersfoort heeft een onderzoek naar kansen voor warmte uit rioolwater laten doen. Warmte uit rioolwater is niet rendabel voor één klein gebouw. Het is meest zinvol in combinatie met warmte- koudeopslag omdat de warmte vaak in pieken komt. Dat de gemeente de komende jaren geen plannen heeft om het riool te vervangen/onderhoud te doen in de binnenstad, is een bijkomend argument waarom het gebruiken van warmte uit het riool momenteel helaas niet zinvol/efficiënt voor ons pand.

Januari 2017
Wij onderzoeken of met zonnepanelen in flexibele dakbedekking kan worden gewerkt op het dak van de serre. Dit dak zal maar een fractie van het werkelijke stroomverbruik opwekken. Het gaat vooral om het idee dat het mogelijk is en het benutten van zo veel mogelijk kansen die huidige technieken bieden.