Een bouwtechnische keuring is aan te bevelen bij aan- of verkoop van uw woning. De bouwtechnische keuring wordt uitgevoerd door een ervaren bouwkundige inspecteur. Tijdens de bouwtechnische keuring wordt, bij voorkeur in uw aanwezigheid, door de inspecteur de woning van boven op het dak tot onder in de kruipruimte volledig gecheckt! Het bouwkundig rapport is helder en in begrijpelijke taal geschreven, voorzien van foto’s, wordt in full color uitgeprint en zowel digitaal als per post naar u verzonden.

Kosten
Een bouwtechnische keuring kost € 359,- (incl. BTW). Via onderstaand formulier vraagt u eenvoudig een bouwtechnische keuring aan. Vul in de onderwerpregel a.u.b. ‘Bouwtechnische keuring’ in.

Wanneer een bouwtechnische keurig?
Een bouwtechnische keuring is aan te bevelen bij aan- of verkoop van uw woning. Het uiteindelijke resultaat, een bouwkundig rapport, is zeer uitgebreid. Ook zijn de rapporten geschikt voor en voldoen ze aan de eisen die gesteld zijn t.b.v. de Nationale Hypotheek Garantie.

Kwaliteit
Bouwtechnische rapporten van Perfectkeur worden erkend door de NHG, Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen en alle bij de Autoriteit Financiële Markten geregistreerde financiële instellingen. Het bouwkundig rapport is helder en in begrijpelijke taal geschreven, voorzien van foto’s, wordt in full color uitgeprint en zowel digitaal als per post naar u verzonden.

Werkwijze
De bouwtechnische keuring wordt uitgevoerd door een ervaren bouwkundige inspecteur. De bouwkundigen zijn altijd in vaste dienst en werken in een klein rayon. Daarom zijn ze bekend met specifieke plaatselijke omstandigheden en/of bouwstijlen. De inspecteurs werken met een checklist die is opgesteld op basis van jarenlange ervaring en bekendheid met de eisen die gesteld worden. Tijdens de bouwtechnische keuring wordt, bij voorkeur in uw aanwezigheid, door de inspecteur deze lijst afgewerkt. De woning wordt van boven op het dak tot onder in de kruipruimte volledig gecheckt! Met een groot team worden dagelijks in geheel Nederland tientallen bouwtechnische keuring en uitgevoerd. Vandaag gebeld is snel gekeurd en geeft u zekerheid en onderbouwing in onderhandelingen en bij het nemen van beslissingen.

Inhoud keuring
De keuring betreft een beoordeling van de volgende elementen:

 • Fundering, kruipruimte (beperkt) en vloeren;
 • Riolering, ventilatie, leidingwerk in kruipruimte;
 • Risicobeoordeling vloeren, muren, metselwerk, voegwerk en lateien;
 • Vochtmetingen mbt houtrot en doorslaand- en optrekkend vocht;
 • Staat en toestand van dak, pannen, dakbeschot, goten, zink en schoorstenen;
 • Technische staat en te verwachten levensduur van dakbedekking en dakconstructie;
 • Staat van puien, kozijnen, ramen, deuren enz.;
 • Visuele beoordeling van de technische staat van de CV installatie;
 • Visuele beoordeling van de technische staat van de elektrische installatie;
 • Visuele beoordeling van de onderhoudstaat van keuken;
 • Visuele beoordeling van de onderhoudstaat van alle overige sanitaire groepen;
 • Een oordeel over de staat van evt. schuren, garages en opstallen;
 • Vaststellen aanwezigheid loden waterleiding, risico koolmonoxide e.d.;
 • Een kostenraming met direct noodzakelijke kosten, termijnkosten en verbeterkosten.

Rapportage
Tijdens de bouwkundige keuring krijgt u direct al een indruk van de conditie van bovengenoemde zaken. Het bouwkundige keuringsrapport ontvangt u binnen maximaal 48 uur na de keuring per post en/of mail. Het bouwkundige rapport geeft u inzicht in de staat van uw woning. Tevens bevat het een kostenraming voor de direct noodzakelijke kosten en de te verwachten kosten binnen 1 tot 5 jaar.

Disclaimer
De bouwkundige keuring is visueel en niet-destructief. Asbest zal worden gemeld indien het eenvoudig visueel waarneembaar is, de inspectie is echter geen asbestinventarisatie  Aanwezigheid van asbest kunnen wij middels deze inspectie niet totaal uitsluiten. Gebreken die na het verwijderen van wandafwerkingen, aftimmeringen e.d. zichtbaar worden vallen buiten de scope van deze visuele inspectie.