Oktober 2015 – Januari 2016

Tijdens te ontmanteling van het pand is gebleken dat de trekbalk in het dak is doorgezaagd t.b.v. het plaatsen van een trap. Dit heeft waarschijnlijk de doorbuiging van de steegmuur veroorzaakt.

Juni 2016

Balkkoppen zijn onderzocht en worden hersteld.

Constructief is het nog een uitdaging. Het plan van de constructeur ligt er nu. Er komt een portaalspant van staal.

Juli 2016

Deze fase is belangrijk omdat het pand constructief weer stabiel gemaakt wordt: Het portaalspant moet ingebracht worden om voor een stabiele basis te zorgen.

Balkkoppen zijn hersteld door middel van glasvezel.

De positie van het portaalspant moet nog worden bepaald – dat is lastig vanwege alle hoogteverschillen in het pand.