Amersfoort wil bij nieuwbouw van woningen geen aardgas meer aansluiten. Een motie daarover van GroenLinks werd dinsdagavond aangenomen.

GroenLinks diende een voorstel in om per direct aardgasvrije bouw te starten, maar de uiteindelijk aangenomen motie is ingeperkt. ,,Dat komt door juridische belemmeringen”, laat Astrid Janssen (GroenLinks) weten ,,Technisch en financieel gezien moet het kunnen, maar de wet werkt tegen.”

De overheid loopt achter op de ontwikkelingen, meent Janssen. De landelijke Gaswet verplicht elke netbeheerder om woningen aan te sluiten op gas als één bewoner hierom vraagt. Uitzonderingen zijn als de woningen buiten de bebouwde kom staan of wanneer stadsverwarming of een warmtenet een alternatief is. ,,Daarom moest de motie aangepast worden, zodat het juridisch mogelijk uit te voeren is.”

Het doel is nog steeds dat Amersfoort aardgasloos wordt en de gemeente gaat haar best doen om dit te bereiken. Met verkoop van eigen grond kan de gemeente veel winst boeken. ,,Grond kunnen we verkopen als we zeker weten dat er aardgasvrij gebouwd gaat worden.”

Met grond in bezit van andere partijen ligt het ingewikkelder. De gemeente kan deze eigenaren geen beleid opleggen als het gaat om energie. Janssen: ,,We hebben de wethouder gevraagd om met deze partijen in gesprek te gaan, zodat ook deze nieuwbouw misschien aardgasvrij kan.”

Niet rendabel
De aanleg van gas zal binnen vijftien jaar verleden tijd zijn en dat maakt de aanleg ervan niet rendabel, meent Janssen. ,,Het is zonde: een aardgasnet leg je aan voor veertig jaar. Als alles over vijftien jaar vervangen moet worden, kost het alleen maar geld.”

Een voorbeeld is het voormalige ziekenhuisterrein Lichtenberg. Janssen: ,,Mensen die interesse hebben in de grond melden al bij de gemeente dat ze helemaal geen gas willen.”

Marianne Nevens, voorzitter van Duurzaam Amersfoort-Zuid, heeft een dubbel gevoel over de uitkomst. ,,Op zich zijn we blij. We hadden alleen graag gezien dat het per direct aangepakt werd. Nu is het makkelijk om het te laten liggen.”

Bron: AD 10-05-2017