Amersfoort wil CO2-neutraal zijn in 2030! Dat betekent dat we het gebruik van fossiele brandstoffen hebben teruggebracht tot het absolute minimum en dat we zoveel mogelijk duurzaam opgewekte energie gebruiken. Met het programma Operatie Uitstoot wil de gemeente richting geven aan deze enorme verandering en starten met gesprekken in de wijk.

Kom ook en meldt u aan

Rijdt straks heel Amersfoort elektrisch, kookt iedereen op inductie en worden alle huizen en panden verwarmd met duurzame energie? Welke kansen zijn er op dit vlak in uw wijk en hoe ziet u deze opgave voor de stad? Welke maatregelen helpen uw wijk te verduurzamen? Daarover willen we met u in gesprek. Bekijk hier wanneer er een bijeenkomst is in uw wijk en meldt u meteen aan.

Operatie uitstoot