033Energie presenteert Nul-op-de-Meter concepten

Comfortabel wonen zonder energierekening nu binnen handbereik

033Energieloket033Energie is het Energieloket van Amersfoort. Iedereen kan met vragen over energiebesparing bij ons terecht. Met veel kennis en kunde adviseren en helpen wij woningeigenaren en VVE’s in hun zoektocht naar de best duurzame maatregelen, van oriëntatie tot oplevering.

One stop shop
Heeft u een vraag die met energiebesparing te maken heeft? Dan hoeft u voortaan niet meer uit te zoeken bij wie u moet zijn in Amersfoort en omgeving: 033Energie is een samenwerkingsverband van verschillende professionele organisaties. U heeft dus één aanspreekpunt voor een totaalaanbod aan producten en diensten of een goed advies. Dat scheelt tijd en geld. 033Energie helpt iedere bewoner van een bestaande woning in Amersfoort graag verder. En dan maakt het niet uit of u nu zelf aan de slag gaat of het werk liever overlaat aan een professionele aannemer. Bewoners kunnen via het Centrum voor Duurzaam Renoveren ervaren hoe en in welk tempo hun woning naar Nul-op-de-Meter gerenoveerd kan worden en welke kosten en opbrengsten daaraan verbonden zijn. Dat kan gefaseerd, maar ook ineens. In het proces is veel aandacht voor persoonlijke wensen, zoals een uitbouw, een extra werkkamer of het levensloopbestendig maken van de woning.

Nul-op-de-Meter
Nul-op-de-Meter staat voor een woning zonder energierekening. Naar Nul op de Meter (NOM) gerenoveerde woningen zijn vooral comfortabel en onderhoudsarm en hebben gezond binnenklimaat. Uit onderzoek blijkt dat Nul-op-de-Meter-woningen op de woningmarkt zo’n twintigduizend euro meer waard zijn dan vergelijkbare niet NOM-woningen. Omdat de gerenoveerde woningen geen energie meer gebruiken, verdient de woningeigenaar de investering via de besparing op energiekosten terug. De renovatie wordt in tien werkdagen uitgevoerd en de bewoners hoeven hun huis niet uit. De renovatie naar Nul-op-de-Meter kan via zogenaamde no-regret-maatregelen ook gefaseerd worden uitgevoerd.

Standaardiseren en opleiden
Door in te spelen op woningtypen die veel voorkomen kan 033Energie sneller, beter en goedkoper NOM aanbieden. 033Energie heeft hiervoor de eerste concepten ontwikkeld. Veel Amersfoortse wijken gaan kennis gaan maken met NOM-renovaties. Opleidingcentrum Bouwmensen gaat mensen uit de branche opleiden om NOM-concepten te kunnen maken en in te voeren. Want goed opgeleide vakmensen zijn nodig om het beoogde resultaat te bereiken.

Ervaring
033Energie is een coalitie bestaande uit de gemeente Amersfoort, bouwbedrijven, onderwijsinstellingen, banken en andere innovatie- en renovatie gerelateerde bedrijven. Zij hebben de handen ineengeslagen om voor 2020 in Amersfoort 2.000 woningen te renoveren naar Nul-op-de-Meter (NOM). Nul-op-de-Meter staat voor een woning zonder energierekening.
NOM-woningen hebben een eigentijds uiterlijk en een comfortabel en gezond binnenklimaat. Bovendien zijn ze zeer onderhoudsarm en meer waard dan vergelijkbare niet NOM-woningen. En, omdat de gerenoveerde woningen geen energie meer verbruiken, verdient de investering zich via besparing op energiekosten terug.

Bouwmensen
033Energie werkt samen met opleidingscentrum Bouwmensen Amersfoort. Bouwmensen Amersfoort zorgt voor bijscholing- en opleidingsprogramma’s voor bouwprof’s en studenten uit de regio Utrecht. Bouwmensen Amersfoort organiseert tevens een interdisciplinair innovatieteam van studenten van Hogeschool Utrecht ondersteund met experts van 033Energie. 033Energie deelt alle opgedane kennis en kunde over energiebesparend bouwen met gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties die daar behoefte aan hebben.